บทเรียนที่ 5 : เครื่องมือช่วยการยืนยัน #2 RSI

-->

บทเรียนโดย the_greenday แห่ง ThailandInvestorClub.com

RSI เรียกเต็มๆว่า Relative Strength Index

เป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแกร่งและบอกการเกิดแนวโน้ม บอกการเกิด overbought (อิ่มตัวขาขึ้น), oversold (อิ่มตัวขาลง) บอกการเกิด divergence ได้เช่นกัน RSI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากเช่นกัน โดยจะแนะนำให้ใช้ค่าเดิม RSI (14)

การดูเส้น RSI ดูที่ระดับ 30 กับ 70
- ต่ำกว่าเส้น 30 คืออยู่ในเขต oversold ช่วงอิ่มตัวขาลงเป็นช่วงแรงขายมาก
แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาลงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ถ้าแนวโน้มยังลงอยู่
- เหนือกว่าเส้น 70 คืออยู่ในเขต overbought ช่วงอิ่มตัวขาขึ้นเป็นช่วงแรงซื้อมาก
แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นก็ยังไม่สามารถขายได้ถ้าแนวโน้มยังขึ้นอยู่

วิธีใช้ RSI
ให้มองกราฟเป็นตัวนำเสมอ คือมองแนวโน้มให้ออกก่อน (ไม่ควรใช้ตอน sideways)
RSI (เป็นตัวรองเสมอ) แค่เป็นตัวช่วยตรวจสอบและยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง
ควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ RSI ถึงจะใช้ RSI ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง

ข้อเสียของ RSI
- ไม่เหมาะกับช่วงเกิด sideways
- บางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้น อย่าใช้ indicator นำการเข้าซื้อขายเด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

ดูตัวอย่างของการใช้ RSI และการเกิด divergence

Related posts

This entry was posted on Sunday, February 14th, 2010 and is filed under Forex Trading Course. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Tag Cloud