Latest Feature Articles List

Latest Articles

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

นำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตภาษีปันผล และหลักการพิจารณาว่าใช้เครดิตภาษีคุ้มหรือเปล่ามาฝากครับ

ที่มา: http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3327067/I3327067.html

1. ปรัชญาของเครดิตภาษีเงินปันผล

1.1 บริษัทส่วนใหญ่ทำมาหาได้ มีกำไร และต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรก้อนดังกล่าวอยู่แล้ว
ดังนั้นเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวมาให้กับผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนนำเงินปันผลดังกล่าว มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก
ก็จะเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน

1.2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนลงทุนในบริษัท เป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของชาติขยายตัว

ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลจึงเกิดขึ้น

โดยกฎหมายให้ทางเลือกว่าจะนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นเงินได้ใน ภงด.
หรือจะเลือกถูกหัก ณ ที่จ่าย แล้วไม่ต้องนำมารวมคำนวณในแบบ ภงด. อีก

แต่ถ้านำมารวมคำนวณใน ภงด. ก็ต้องนำรายได้ เงินปันผลทุกก้อนมาคำนวณ
จะเลือกเฉพาะบางบริษัทมารวมไม่ได้

2. หลักการพิจารณาคร่าวๆ ว่าจะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่

2.1 ถ้าผู้ใดมีเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีในอัตรา 20% ขึ้นไป
ให้พิจารณาจากอัตราภาษีที่ตนเองต้องเสีย เปรียบเทียบกัยอัตราภาษีเงินได้ของเงินปันผลของบริษัท

August 20, 2011 | 2 Comments | Read More

การเปรียบเทียบหุ้นด้วย Relative Strength Comparative

โดยทั่วไปแล้วถ้าต้องการเลือกซื้อหุ้นเพียงตัวเดียวจากกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ เข้าพอร์ตนั้น ควรจะเลือกซื้อหุ้นตัวที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรได้มากที่สุด หรือหุ้นที่เป็น outperform ของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ นั่นเอง คำถามคือ แล้วเราจะมีวิธีดูได้อย่างไรว่าหุ้นตัวไหน outperform

October 15, 2010 | Leave comment | Read More

บทพิเศษ: Trendline แค่ลากเป็นก็ทำกำไรแล้ว

บทเรียนโดย the_greenday แห่ง ThailandInvestorClub.com

เรื่องการลากเป็นเรื่องง่ายๆ ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการมองแนวโน้ม มองแนวรับ-แนวต้าน และรูปแบบจุดกลับตัวจะสามารถลากได้แม่นยิ่งขึ้น
แค่ลากง่ายๆก็สามารถทำกำไรได้แบบง่ายๆ การลากเพื่อการเข้าซื้อ ขาย แบบง่ายๆ

ในที่นี้จะแนะนำสำหรับการเล่นในช่วงกราฟ 15m 5m ซึ่งเหมาะกับการเล่นวันต่อวัน รอบต่อรอบ มีวินัยและกล้าที่จะทำตามกราฟ
ผิดทางหลุดเส้นที่ลากก็ stop loss เริ่มรอบใหม่ จุดอ่อนในการลากมีแค่แบบเดียวเลยคือ ช่วงกราฟ sideways (งดเล่นช่วงนี้)

August 15, 2010 | Leave comment | Read More

บทพิเศษ: โจมตีด้วยกลยุทธ 1234

บทเรียนโดย the_greenday แห่ง ThailandInvestorClub.com

ระบบ 1234 แล้วดีดตัวไปต่อมีให้เห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นและขาลง จะไม่มีให้เห็นช่วง sideways

ช่วงขาขึ้น

1 จะอยู่ต่ำสุด เป็นการเริ่มต้น
2 เกิดแรงซื้อขึ้นไปทำสูงใหม่ แรงซื้อเริ่มเข้ามาระยะสั้น (นักลงทุนยังไม่มั่นใจในการขึ้นมากนัก)
3 เกิดแรงขายระยะสั้นไปทำราคาต่ำใหม่ (3) แต่สูงกว่าต่ำของ (1) (ช่วงนี้เริ่มลากแนวโน้มเทรนขาขึ้นได้นั่นเอง)
4 เกิดแรงซื้อสะสมมากและนักลงทุนเริ่มมั่นใจในการเกิดแนวโน้มขึ้น …

July 27, 2010 | 1 Comment | Read More

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินประกันสังคม

ทีมา: http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R9293017/R9293017.html

เรียน ทุกท่านที่ทำประกันสังคม

ท่านสามารถ เข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่ http://www.sso.go.th/enquiry ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนถึงจะเช็คได้

วิธีการ
เพียงใส่เลขที่บัตรประชาชน วัน(วรรค)เดือนภาษาไทย(วรรค)พศ.เกิด เช่น 20 เมษายน 2518
กด Submit ก็สามารถตรวจสอบได้แล้ว ผลประโยชน์ของเราอย่ามองข้าม เงินออม เล็ก ๆ น้อย ๆจากประกันสังคมที่ท่านไม่ควรลืม

เช่น ทุกเดือนบริษัทจะหักเงิน 5% ของ 15,000 .- ( เงินเดือนขั้นสูงสุด) = 750 …

May 26, 2010 | 14 Comments | Read More

Tag Cloud